การประชุมเพื่อเสริมสร้างบทบาทด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ และความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2564 รอบชิงชนะเลิศ
การประชุมสภาการเทคนิคอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งอาเซียน ครั้งที่ 1ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม The First Chevron-SEAMEO Research Workshop for Strengthening Regional STEM Education in Southeast Asia ผ่านระบบออนไลน์
การส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อภายใต้โครงการ Together 4 Peace ของยูเนสโก
Shadow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์

March 25, 2021
9 idea covid

9 ข้อเสนอแนะในการปรับตัวสู่การจัดการศึกษายุคหลังโควิด-19

"โควิด-19 สามารถเปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิง…
March 02, 2021
2020 gemr inclusion en 0

การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมสำหรับทุกคน (Inclusion and Education: All Means All)

การทำให้การศึกษาเป็นสิทธิสากลและเป็นจริงได้สำหรับท…
January 25, 2021
Covid 19 25 1 2564

การสูญเสียจากการปิดโรงเรียนในช่วงโควิด – 19

ข้อมูลจากองค์การยูเนสโกแสดงให้เห็นถึงสองในสามของปี…