12 กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อสำหรับนักเรียนเมื่ออยู่บ้านในช่วงการปิดโรงเรียนจากวิกฤต COVID-19
10 เคล็ดลับในการรับมือกับข้อมูลลวงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
6 เคล็ดลับการเรียนที่บ้าน
ปัญหาการระบาดของ COVID-19 ทำให้การศึกษาทั่วโลกหยุดชะงัก
การประชุมรัฐมนตรี: การป้องกันและแนวทางการจัดการศึกษา ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
Shadow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์

ebook icon
E-Book

 • Aug 03, 2018

  UNESCO ebook

  THE UNESCO Courier Jan - Mar 2020 THE UNESCO Courier Oct - Dec 2019 THE UNESCO Courier… >>
  918
 • Aug 03, 2018

  วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

  Vol.2 Aug - Sep 2019 Vol.1 Jun - Jul 2019 Vol.9 No.2 Apr-Jun 2012 Vol.9 No.1 Oct 2011-Mar… >>
  784
 • Civil Service
  Apr 11, 2018

  ASEAN ebook

  Civil Service : Heart of the ASEAN Community อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน GUIDE TO… >>
  2078
 • front page1
  Apr 11, 2018

  THAI EDUCATION ebook

  THAI EDUCATION IN BRIEF 45 ปี กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ EDUCATION DEVELOPMENT INTHAILAND… >>
  824
 • edu4 2562
  Mar 22, 2018

  E-Book

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562… >>
  1459
readmore 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
86.2%Thailand Thailand
9.2%United States United States
2.5%Lao People Lao People'S Democratic Republic
0.2%Japan Japan
0.2%Singapore Singapore
0.1%Australia Australia
0.1%China China
0.1%United Kingdom United Kingdom
0.1%Belgium Belgium
0.1%Germany Germany

Today: 216
Yesterday: 278
This Week: 1531
Last Week: 1893
This Month: 494
Last Month: 9875
Total: 243700
© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking