ไทยสนับสนุนยุทธศาสตร์การศึกษาภายใต้ความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป
พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2564 รูปแบบออนไลน์
การประชุมคณะกรรมการบริหารของซีมีโอ ประจำปี 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
คุณหญิงกัลยาฯ ชูความสำคัญของการศึกษาเพื่อปกป้องคุ้มครองมรดกโลก
Shadow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์