พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Chevron - SEAMEO Policy Advocacy for Strengthening Regional STEM Education Project
ศธ.พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของซีมีโอ ปี 2564-2573
พิธีปิดการประชุม SEAMEO Congress 2021
พิธีเปิดการประชุม SEAMEO Congress 2021
ความร่วมมือด้านการศึกษากับ Arkki Thailand
Shadow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์

March 25, 2021
9 idea covid

9 ข้อเสนอแนะในการปรับตัวสู่การจัดการศึกษายุคหลังโควิด-19

"โควิด-19 สามารถเปลี่ยนโลกไปอย่างสิ้นเชิง…