ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาของไทย
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนำทีมประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปควาระพิเศษ (special session of APEC EDNET)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประชุมออนไลน์หารือความร่วมมือด้านการศึกษา กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งฟินแลนด์
ยูนิเซฟพบปลัดกระทรวงศึกษาธิการขยายผลความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อยกระดับการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ศธ. พร้อมผลักดันการเรียนการสอนด้าน STEM ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Shadow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์

March 02, 2021
2020 gemr inclusion en 0

การจัดการศึกษาอย่างครอบคลุมสำหรับทุกคน (Inclusion and Education: All Means All)

การทำให้การศึกษาเป็นสิทธิสากลและเป็นจริงได้สำหรับท…
January 25, 2021
Covid 19 25 1 2564

การสูญเสียจากการปิดโรงเรียนในช่วงโควิด – 19

ข้อมูลจากองค์การยูเนสโกแสดงให้เห็นถึงสองในสามของปี…

ebook icon
E-Book

 • Sep 03, 2018

  วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

  Vol.3 No.1 Oct-Dec 2020 Vol.2 No.3 Jul-Sep 2020 Vol.2 No.2 Apr-Jun 2020 Vol.2 No.1… >>
  2633
 • Aug 03, 2018

  UNESCO ebook

  THE UNESCO Courier Jan - Mar 2021 THE UNESCO Courier Oct - Dec 2020 ตามรอยธรรม หลวงปูมั่น… >>
  1725
 • cover May sep 2011
  Jul 24, 2018

  วารสารยูเนสโก คูริเย

  พฤษภาคม-กันยายน 2554(ค.ศ.2011) ฉบับที่ 2 มกราคม-เมษายน 2554(ค.ศ.2010) ฉบับที่ 1… >>
  484
 • Cooperate for Sustainability Education 2 3 2564
  Apr 11, 2018

  ASEAN ebook

  ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน:การศึกษาเพื่อสร้างสังคมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนของอาเซียน… >>
  2937
 • UCCN 31 7 2563
  Mar 22, 2018

  E-Book

  เมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน… >>
  2038
 • front page1
  Jun 11, 2017

  THAI EDUCATION ebook

  THAI EDUCATION IN BRIEF 45 ปี กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ EDUCATION DEVELOPMENT INTHAILAND… >>
  1454
readmore 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
88.4%Thailand Thailand
8.2%