การประชุมอาเซียน-ยูนิเซฟเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระบบการศึกษาของอาเซียน
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล
รมว. ศธ. พร้อมจับมือเยอรมนี เดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทย
ร่วมกันเพื่อสันติภาพ (Together for Peace)
ยูเนสโกชูเชียงใหม่ ภูเก็ต ฉะเชิงเทรา เมืองแห่งการเรียนรู้
Shadow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์

ebook icon
E-Book

 • Sep 03, 2018

  วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

  Vol.2 No.3 Jul -Sep2020 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 2563 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค. - 20… >>
  1812
 • Aug 03, 2018

  UNESCO ebook

  THE UNESCO Courier Oct - Dec 2020 ตามรอยธรรม หลวงปูมั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาส 150… >>
  1207
 • cover May sep 2011
  Jul 24, 2018

  วารสารยูเนสโก คูริเย

  พฤษภาคม-กันยายน 2554(ค.ศ.2011) ฉบับที่ 2 มกราคม-เมษายน 2554(ค.ศ.2010) ฉบับที่ 1… >>
  61
 • the Asean 31 7 2563
  Apr 11, 2018

  ASEAN ebook

  The 3rd Issue of "The ASEAN" Magazine: Social Protection for All in ASEAN Civil Service :… >>
  2421
 • UCCN 31 7 2563
  Mar 22, 2018

  E-Book

  เมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน… >>
  1913
 • front page1
  Jun 11, 2017

  THAI EDUCATION ebook

  THAI EDUCATION IN BRIEF 45 ปี กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ EDUCATION DEVELOPMENT INTHAILAND… >>
  1011
readmore 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
89.9%Thailand Thailand
6.1%United States United States
2.2%Lao People Lao People'S Democratic Republic
0.3%Japan Japan
0.2%China China
0.1%Australia Australia
0.1%Singapore Singapore
0%Republic Of Korea Republic Of Korea
0%Belgium Belgium
0%Germany Germany

Today: 432
Yesterday: 631
This Week: 2986
Last Week: 3492
This Month: 15658
Last Month: 16124
Total: 343573
© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking