Loading color scheme

บทความเรื่อง ปัญญาสะสม : ปฏิบัติการของยูเนสโก

แปลจากบทความเรื่อง ปัญญาสะสม : ปฏิบัติการของยูเนสโก
(UNESCO: Collective Intelligence in Action)
โดย Audrey Azoulay
วารสารยูเนสโก คูริเย Education: Still searching for Utopia? ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2561

dg aa portrait drupal 1

อังเดร อาซูเลย์ (ฝรั่งเศส) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและการสื่อสาร สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก คนที่ 11 และสุภาพสตรีลำดับที่ 2  ที่ได้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว นางอาซูเลย์เป็นผู้ยึดมั่นในคุณค่าสันติภาพอันเป็นสากลเป็นเวลายาวนาน และเธอยังคงมุ่งมั่นปฏิบัติงานในฐานะผู้นำ“ยูเนสโกยุคใหม่”  เพื่อสรรค์สร้าง “โลกแห่งอนาคต”
“ดิฉันมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ยูเนสโกยังคงดำเนินบทบาทสำคัญในการช่วยเพื่อนมนุษย์เผชิญหน้ากับโลกาภิวัตน์” อังเดร อาซูเลย์ ได้กล่าวไว้เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2017 ในระหว่างพิธีแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เธอตระหนักดีว่ายูเนสโก คือผู้สร้างมาตรฐานเพื่อความก้าวหน้าทางสังคม เป็นองค์กรเชี่ยวชาญในการเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน รวมถึงเป็นเป็นเวทีทางปัญญาเพื่อสร้างโลกแห่งอนาคต
เธอเชื่อว่าโลกแห่งอนาคตจำเป็นต้องมีความเป็นเอกภาพ และหนทางแห่งการฟื้นคืนเอกภาพนั้น จำเป็นต้องพึ่งพาคุณค่าสันติภาพอันเป็นสากล ด้วยการดำเนินการด้านการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเสรีภาพและสร้างหลักประกันว่าจะมีการดำเนินการระยะยาวในเรื่องดังกล่าว  เธอกล่าวว่า “ภารกิจของยูเนสโก เสียงแห่งความคิดเห็น และกิจกรรมต่างๆ มีผลโดยตรงต่ออนาคตของมนุษยชาติในระยะยาว” “ภารกิจนี้ให้ความสำคัญกับทวีปแอฟริกา และสตรี  สำหรับทวีปแอฟริกา เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นแหล่งรวมความท้าทาย และทางออกของพวกเราในการแก้ไขปัญหาแห่งอนาคตร่วมกัน” เธอเชื่อว่าสตรีและเด็กผู้หญิง  สามารถที่จะ “เรียกคืนความชอบธรรมเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาได้ด้วยตัวของเขาเอง  และพวกเขาคือพลังความก้าวหน้าในสังคมของเรา”
 อังเดร อาซูเลย์ ได้ย้ำบทบาทพิเศษของยูเนสโกในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  และการผสมผสานปทัสถานกับการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เธอได้กล่าวว่า “สิ่งนี้หมายถึงการที่ยูเนสโกยังคงไม่หยุดยั้งความคิด มุ่งมั่นสร้างความเชื่อมโยงกับแวดวงปัญญา- โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งยังคงค้นคว้าความซับซ้อนแห่งปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง” หนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญแห่งศตวรรษซึ่งยูเนสโก ควรมีบทบาทนำ และมีการดำเนินการข้ามพันธกิจสาขาความเชี่ยวชาญ ได้แก่ “การประสมประสานระหว่างการปฏิวัติดิจิตอล รวมถึงวิทยาศาสตร์ซึ่งอุบัติขึ้นใหม่ กับคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของพวกเรา”
 การดำเนินงานอย่างโดดเด่นของยูเนสโกภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 และข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นสิ่งซึ่งผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกได้ย้ำความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพันธมิตรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น หน่วยงานสหประชาชาติ รัฐสมาชิก องค์การระดับภูมิภาคเมืองต่างๆ และภาคประชาสังคม
     เป็นที่ยอมรับกันว่า ในโลกปัจจุบัน ไม่มีความท้าทายที่สำคัญใด จะสามารถดำเนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยปราศจากการพึ่งพาด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และวัฒนธรรม  ผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเชื่อว่า องค์การยูเนสโกต้องเข้าร่วมจัดระเบียบโลกอย่างเต็มตัว ภายใต้หลักมนุษยนิยมและพหุนิยม เธอกล่าวว่า “คำมั่นสัญญาของยูเนสโก และสิ่งที่พวกเราจะต้องตอบแทนโลกของเรา ก็คือ การทำงานในกรอบพหุภาคี โดย แก้ไขต้นเหตุแห่งเคราะห์กรรมที่พวกเราเผชิญร่วมกัน” เธอกล่าว
 การเผชิญหน้ากับความท้าท้ายต่างๆ ที่พวกเรากำลังเผชิญอยู่ หากโลกไม่มีการดำเนินการแบบปัญญาสะสม ย่อมไร้ซึ่งพลัง และนี่คือความคิดของอังเดร อาซูเลย์ ซึ่งได้กล่าวถึงความสำคัญของปัญญาสะสม ซึ่งเป็นปฏิบัติการของยูเนสโก

 

เอกสารภาษาอังกฤษ คลิ๊ก >>

 


 ********************************


 translated by : Mrs. Kanittha Hanirattisai