ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของรัฐบาลอินเดียประจำปีการศึกษา 2564 – 2565

scholarship India 16 1 2562

          สภาวัฒนธรรมแห่งอินเดียประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 แก่นักเรียนไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ในระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก สาขาต่าง ๆ ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (อาทิ พยาบาล กายภาพบำบัด ฯลฯ) และหลักสูตรแฟชั่น โดยผู้สมัครต้องมีทักษะความรู้ด้านการเขียนภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี ณ วันที่มหาวิทยาลัย/สถาบันของอินเดียตอบรับเข้าศึกษาต่อ ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัคร
ออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 0 2258 0300 – 6 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

ข้อมูล : ปาตีฮะห์ ดอเลาะ
จิตรลดา จันทร์แหยม
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 มีนาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking