ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2564 ประเภทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) และประเภทนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)

LOGOBIC

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศผลสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปี 2564 ประเภทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) และประเภทนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)
- ประเภทนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี (College of Technology Students) และประเภทนักศึกษาฝึกอบรมวิชาชีพ (Specialized Training College Students)

CS2021 interview exam result 17 9 2563 Page 1CS2021 interview exam result 17 9 2563 Page 2

**หมายเหตุ** ผู้สมัครที่สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังขั้นตอนในการเตรียมเอกสาร ฯลฯ ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น (ชั้น 2) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น.

กรุณาส่งอีเมลยืนยันการเข้าร่วมประชุมมายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 12.00 น.

***************************************************

ข้อมูล : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย: กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 กันยายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking