ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุน “2021 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)” ประจำปีการศึกษา 2564

Fulbright 2021 3 2 2563

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศให้ทุน “2021 Fulbright Teaching Excellence and Achievement Program (TEA)” ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ทุน สำหรับครู/อาจารย์ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงกลุ่มการศึกษาพิเศษ (Special Education) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหาร ณ สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างเดือนกันยายน - ตุลาคม 2564

โดยมีคุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข ดังนี้
1. สัญชาติไทย
2. มีอายุไม่เกิน 50 ปี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
4. เป็นครู/อาจารย์ที่สอนในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึงกลุ่มการศึกษาพิเศษ (Special Education) ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งก่อนไปและหลังจากเสร็จสิ้นการรับทุน
5. มีประสบการณ์การสอน 5 ปีขึ้นไป
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี หรือในระดับที่สื่อสารร่วมกับอาจารย์ชาวอเมริกันเพื่อทำกิจกรรมทางการศึกษาได้
7. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.fulbrightthai.org และยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://oas.irex.org/fulbrighttea ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์และส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ในระเบียบการไปยังมูลนิธิฟุลไบรท์ ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณสายทิพย์ วอทอง ได้ที่หมายเลข 0 2285 0581-2 ต่อ 107 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 กุมภาพันธ์ 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking