ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพุทธศาสนา ปรัชญาและศาสนาเปรียบเทียบ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยนาลันทา สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 17 มีนาคม 2560 นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับบุคคลที่สนใจในสาขาที่เปิดรับสมัคร กระทรวงศึกษาธิการจึงขอขยายเวลาการรับสมัครทุนฯ ออกไปอีก 1 สัปดาห์ และกำหนดระยะเวลาการสอบคัดเลือกใหม่ ดังนี้
    1. ปิดการรับสมัครในวันที่ 24 มีนาคม 2560
    2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2560  
    3. จัดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 มีนาคม 2560
    4. ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 3 เมษายน 2560
    ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2560

***************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking