ด้วย กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีกำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Turkey Scholarship) ประจำปี 2560 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทางเว็บไซต์ https://www.turkiyeburslari.gov.tr ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

6 มีนาคม 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking