มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ขอเชิญชวนให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทของ Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKY School) ซึ่งกำลังเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท 4 สาขาวิชา ได้แก่
1. Master in International Affairs (MIA) หลักสูตร 2 ปี เหมาะสำหรับข้าราชการและบุคลากรที่มีความสนใจเกี่ยวกับการระหว่างประเทศ
2. Master in Public Policy (MPP) หลักสูตร 2 ปี เหมาะสำหรับข้าราชการและบุคลากรที่มีอายุการทำงานไม่เกิน 5 ปี
3. Master in Public Administration (MPA) หลักสูตร 1 ปี เหมาะสำหรับข้าราชการระดับกลาง และบุคลากรที่มีอายุการทำงานอย่างน้อย 5 ปี
4. Master in Public Management (MPM) หลักสูตร 1 ปี เหมาะสำหรับข้าราชการระดับสูง และบุคลากรอาวุโสที่มีอายุการทำงานมากกว่า 14 ปี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครโดยตรงทางเว็บไซต์ www.lkyspp.nus.edu.sg/admissions หรือดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ดังกล่าวและเสนอชื่อผู้สมัคร ไปยัง Ms. Tiffany Wan (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจะเริ่มเปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคม 2560 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษา โดยพิจารณาจากหลักการพื้นฐานของการแข่งขัน (competitive basis)

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 ธันวาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking