ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย
(Monbukagakusho : MEXT) ประจำปี 2559
--------------------

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นที่ 6 หรือเทียบเท่า เพื่อสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2559  ในหลักสูตร College of Technology Students และ Specialized Training College Students โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา นั้น
บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจะดำเนินการจัดสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยผู้มีสิทธิ์สอบสามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดได้ ที่นี่...
1. สอบข้อเขียนใน วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-15.00 น. (ขอให้ผู้เข้าสอบไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที)
2. สถานที่สอบ : โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย อาคารที่ 4 กรุงเทพมหานคร รายละเอียดแผนที่ Click..
3. ลำดับการจัดที่นั่งสอบ

หลักสูตร College of Technology Students
ห้องสอบ 421 เลขที่ C-001 – C-037
ห้องสอบ 422 เลขที่ C-038 – C-074
ห้องสอบ 423 เลขที่ C-075 – C-110
ห้องสอบ 424 เลขที่ C-111 – C-146
หลักสูตร Specialized Training College Students
ห้องสอบ 425 เลขที่ S-001 – S-031
ห้องสอบ 426 เลขที่ S-032 – S-062
ห้องสอบ 427 เลขที่ S-063 – S093
ห้องสอบ 428 เลขที่ S-094 – S-124
ห้องสอบ 435 เลขที่ S-125 – S-155
ห้องสอบ 436 เลขที่ S-156 – S-187
วิชาภาษาญี่ปุ่น เวลา 13.00-15.00 น.
ห้องสอบ 424

สำหรับผู้ที่เลือกสอบวิชาภาษาญี่ปุ่นสามารถเข้าห้องสอบได้

โดยไม่จำกัดหมายเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ

ห้องสอบ 425
ห้องสอบ 426

4. อนุญาตให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและอุปกรณ์ในการสอบ เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ เข้าห้องสอบได้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำเครื่องคำนวณและอุปกรณ์การสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
5. กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย (ชุดนักเรียน/นักศึกษา)
6. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 113

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
21 กรกฎาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking