มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่ข้าราชการที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ปี
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2015
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
3. ทำงานในหน่วยงานของรัฐ , องค์กรหรือสถาบันวิจัย และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนหรือหัวหน้าสำนักงาน หรือผู้จัดการอาวุโส หรือเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
4. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีที่สามารถปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ
5. เป็นผู้มีศักยภาพในการพัฒนา / ประกอบอาชีพที่จะส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและจีน
***หมดเขตการส่งใบสมัครวันที่ 30 เมษายน 2558***

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 02 6285646 ต่อ 113 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่ Office of Admission and Management for Postgraduate Students, International College, Zhejiang University
Mr.  YI     Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel:    +86 571 87952848
Fax:   +86 571 87951755
Website:http://iczu.zju.edu.cn

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

***********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 เมษายน 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking