sema 10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2558
Japanese Government (Monbukagakusho : MEXT) Scholarship for 2015
-Teacher Training Students-
---------------------

ตามที่ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้จัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นั้น
บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะทำการเสนอชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินการคัดเลือกในขั้นสุดท้าย และจะประกาศผลผู้ได้รับทุนในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทั้งสิ้น จำนวน 17 คน รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์ที่แนบ Click.. ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อทั้งหมดเดินทางไปรับฟังการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการจัดเตรียมใบสมัคร ที่สมบูรณ์เพื่อจัดส่งไปยังกระทรวงศึกษาธิการฯ ประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2628 5646 ต่อ 113 หรือ 0 2696 3004/0 2207 8504

**************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
12 มีนาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking