สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานทหารผ่านศึกเกาหลี ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งต่อการเสียสละของเหล่าทหารไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เข้าร่วมปฏิบัติการรบ ณ สมรภูมิ พอร์ดช็อป ฮิล เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเหล่าทหารผ่านศึกไทย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย มีความยินดีและภูมิใจที่จะมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหลานทหารผ่านศึกเกาหลี ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ สมาคมทหารผ่านศึกเกาหลีในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณสมบัติผู้ขอทุน
• เป็นบุตรหลานทหารผ่านศึกที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีในช่วงปี พ.ศ. 2493 - 2497
• กำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัย(ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่า
• ทหารผ่านศึกเกาหลี 1 ท่านให้สิทธิ์บุตรหลานได้ 1 คน

หลักฐานประกอบการสมัคร
• แบบฟอร์มประวัติของผู้ขอทุนโดยกรอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมติดรูปถ่าย
• สำเนาราชกิจจานุเบกษาฯในกรณีสงครามเกาหลีที่ระบุชื่อของทหารผ่านศึกเกาหลี
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านทหารผ่านศึกเกาหลี
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดามารดาผู้ขอทุน
• สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอทุน
• ใบรับรองการศึกษาของผู้ขอทุน สำเนาผลการเรียนและสำเนาบัตรนักเรียนหรือนักศึกษา
• เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ นามสกุล

        ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี เลขที่ 23 ถนนเทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02 247 7537-9 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://tha.mofa.go.kr  

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 กันยายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking