ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการอีราสมุสพลัส ประจำปี 2564

Erasmus 15 6 2564

          สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมฟังการบรรยายโครงการอีราสมุสพลัส ประจำปี 2564 ในหัวข้อ Erasmus+: Gateway to European Scholarships and Capacity Building Projects หรือ อีราสมุสพลัส: ประตูสู่การศึกษาต่อยุโรปและทุนพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับยุโรป ซึ่งรวมข้อมูลทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ ของอีราสมุสพลัสและทุนสนับสนุนทางวิชาการเพื่อสนับสนุนโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรป (Capacity Building in Higher Education: CBHE) ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ Click..

          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3gcrI9Z หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สรุปและเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
จิตรลดา จันทร์แหยม
 กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 15 มิถุนายน 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking