ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดเลือกกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

Social Sciences and the COVID 19 12 5 2564

          ยูเนสโกมีกำหนดจัดประชุมวิชาการ Social Sciences and the COVID-19 Pandemic -State of Knowledge and Proposals for Action วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และในรูปแบบออนไลน์ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) โดยเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมส่งงานวิจัย/การศึกษาของตนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากโรค COVID-19 โดยหัวข้อที่ได้รับเลือกจะได้รับการนำเสนอในที่ประชุม

 งานวิจัย/การศึกษา  
 สามารถเลือกหัวข้องานวิจัยอย่างใดอย่างหนึ่งใน 4 หัวข้อ ดังนี้  
 1. Effects of the pandemic on the human body and the notion of the person  
 2.Effects of COVID19 on local community practices and representations  
 3. Effects of the pandemic at the level of national institutions  
 4. Effects of the pandemic on migration, and indirectly globalisation  
 โดยต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส จำนวนตัวอักษรขั้นต่ำ 800 คำ และไม่เกิน 1,000 คำ (รวมบทคัดย่อ)  

 

 กำหนดการส่งผลงาน
 บทคัดย่อ:  ส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 21.00 น. (เวลาประเทศไทยประมาณ 16 กรกฎาคม 02.00 น.)
 ฉบับสมบูรณ์:  ส่งภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 21.00 น. (เวลาประเทศไทยประมาณ 1 ตุลาคม 02.00 น.)
   
 โดยส่งงานวิจัยของตนไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

          สามารถศึกษาเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://unescoghana.org/call-for-conference-papers-social-sciences-and-the-covid-19-pandemic-state-of-knowledge-and-proposals-for-action/

สรุปและเรียบเรียง : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
สุปราณี คำยวง
ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ : วันที่ 12 พฤษภาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking