ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเปิดตัวรายงานเนื่องในโอกาส World Engineering Day for Sustainable Development 2021 “Engineering for a Healthy Planet”

World Engineering Day 2 3 2564

          องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้มีหนังสือเชิญชวนให้ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเปิดตัว World Engineering Day for Sustainable Development 2021 รูปแบบ online ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. ตามเวลากรุงปารีส (เวลาประมาณ 19.00 - 20.30 น. ของประเทศไทย) ซึ่งเป็นวันสากลแห่งการเฉลิมฉลองวิศวกรและวิศวกรรมของทุกปี โดยมีนาง Audrey Azoulay ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกกล่าวเปิดการประชุม พร้อมกับมีการอภิปรายและการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายงานด้านวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_v4l3HS8gRua8by1tUeZGmw และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://worldengineeringday.net/about-wed/

Agenda WED2021 EN 260221

ข้อมูล : ธัญชิต ผดุงศุภไลย
สุปราณี คำยวง
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
2 มีนาคม 2564


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking