ขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ ในหัวข้อ 'จริยธรรมของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)'

AI unesco 17 7 2563

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง 18 - 25 ปี เข้าร่วมการประชุม Asia Pacific youth consultation on AI (virtual) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนใน Google form ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ตาม link แนบ Click..

Fill in Google form:
English: https://forms.gle/ZtiNtRg99qjYhuai6
Thai: https://forms.gle/yFsks4eV7AmhFErUA

*******************************************************

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 กรกฎาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking