ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ)

LOGOBIC

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประเทศ (คนพิการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (คนพิการ)
ใบสมัคร

*********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
20 กุมภาพันธ์ 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking