ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถาม เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาลของมหาตมะ คานธี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.bharatkojaniye.in

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

quiz contest 150th 26 9 2561***********************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กันยายน 2561


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking