ด้วย สมาคม G200 ASSOCIATION  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แจ้งว่าจะจัดการประชุม G200 YOUTH FORUM 2017 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2017 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยจะแบ่งออกเป็น 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

1. G200 YOUTH SUMMIT
2. Conference
3. International Young Parliamentarians’ Debate
4. G200 Young Professionals Platform
5. G200 Entrepreneurs Platform

     การจัดประชุมผู้นำเยาวชนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างกัน การอภิปรายในแต่ละหัวข้อที่กำหนดขึ้น การสร้างแนวความคิดที่ท้าทายสถานการณ์โลกในอนาคต การสร้างเครือข่าย ฯลฯ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้นำเยาวชน นักเรียนนักศึกษา นักวิชาการ และผู้แทนภาคธุรกิจและภาครัฐมากกว่า 300 คน จาก 200 ประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.g200youthforum.org หรือติดต่อทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ +41-22-518-28-88 (เมืองเจนีวา) ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

 

*******************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 กุมภาพันธ์ 2560


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking