สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ประชาสัมพันธ์เชิญเยาวชนอาเซียนเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Video Contest 2016 โดยให้ส่งวีดีโอความยาวไม่เกิน 30 วินาที ภายใต้หัวข้อ “การอาสาสมัครในประชาคมอาเซียน” (Volunteerism in the ASEAN Community) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ What does volunteerism in the ASEAN Community mean to you? ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวดประกอบด้วย
- เป็นพลเมืองหรือผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกอาเซียน
- มีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี
- เป็นนักทำหนังมือสมัครเล่น (ไม่ได้ทำงานประจำที่เกี่ยวข้องกับการทำหนัง) โดยผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย จะได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแข่งขันในรอบสุดท้าย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2559 และผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 / 750 / 500 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ
ผู้สนใจสามารถส่งวีดีโอเข้าประกวดได้ที่ www.aseanyouthvideocontest2016.com ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5 กันยายน 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking