สาธารณรัฐอุซเบกิสถานเชิญนักเรียนเข้าร่วมการประกวดภาพวาด ครั้งที่ 6
The 6th International Children’s Picture Biennale “Joy of Tashkent”
************************

สาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้กำหนดจัดการประกวดภาพวาด International Children’s Pictures Biennale (Joy of Tashkent) ครั้งที่ 6 ณ กรุงทัชเค็นท์ ระหว่างวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559 และขอเชิญชวนนักเรียนไทยที่ศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนถึงระดับวัยเรียน (อายุ 5 – 15 ปี) ส่งภาพวาดเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะในหัวข้อต่าง ๆ  ได้แก่ “The World of Childhood”, “My Motherland”, “The World in which I live”, “My dream” และ “Uzbekistan that I know” การจัดการประกวดภาพวาดงานศิลปะครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะ การสร้างความเข้าใจและการสื่อสารระหว่างเด็กชาวอุซเบกิสถานกับเด็กจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การค้นพบความเป็นเลิศแบบใหม่ๆ และการสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงทักษะของเยาวชนที่สนใจในศิลปะ รวมทั้งเพิ่มระดับความสนใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติและของโลก โดยสาธารณรัฐอุซเบกิสถานจะมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ทั้งนี้ ผู้ส่งภาพวาดเข้าประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร กำหนดส่งภาพวาดพร้อมใบสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
ผู้สนใจส่งภาพวาดเข้าประกวดดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารที่ เอกสารแนบ หรือสอบถามได้ที่ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2675 3995-6 หรือสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 26285646 ต่อ 118

************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
19 พฤษภาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking