กระทรวงการศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์แห่งสหพันธรัฐรัสเซียร่วมกับสำนักงานสหพันธรัฐว่าด้วยกิจการเยาวชน (Federal Agency of Youth Affairs) จะเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาเชิงวิชาการระดับเยาวชน จำนวน 3  กิจกรรม และขอเชิญองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การสัมมนา “Tavrinda” ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.forumtavrinda.ru
2. การสัมมนาระดับเยาวชนรัสเซียทั่วประเทศ “Terra Scientia” ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.terrascientia.ru
3. การสัมมนาระดับเยาวชนนานาชาติ “Baltic Artek” ระหว่างวันที่ 15 - 23 กรกฎาคม 2558 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.en.baltartek.ru

***************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8 กรกฎาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking