โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย
ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

********************

ด้วยบริษัท English Online Co., Ltd. จะดำเนินโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รูปแบบโครงการ
1. เป็นรายการตอบปัญหาภาษาอังกฤษจากโจทย์คำถามที่มาจากระบบ EOL ( EOL System ) ด้วยระบบออนไลน์ที่บรรจุข้อสอบอยู่ภายในระบบมากกว่า 50,000 ข้อ สามารถเลือกระดับความยากง่าย 5 ระดับ และประเภทของทักษะได้ 6 ทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์ และไวยากรณ์
2. ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละครั้งมีได้ตั้งแต่ 2 ทีม ไปจนกระทั่งไม่จำกัดจำนวน (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเวทีและสถานที่แข่งขัน )
3. สามารถทราบผลการแข่งขันได้ตลอดเวลา โดยที่การแข่งขันยังดำเนินอยู่ และเมื่อจบการแข่งขันก็จะสรุปผลการแข่งขันหาผู้ชนะได้ในทันที
4. สามารถทำให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในเกมส์การแข่งขันไปพร้อมๆ กับผู้แข่งขันโดยแสดงผลของตัวโจทย์
คำถามออกในจอโปรเจคเตอร์ของผู้ชมไปพร้อมๆ กับคอมพิวเตอร์ของผู้แข่งขัน
ระดับและประเภทของการแข่งขัน
1. ประถมศึกษา 2. มัธยมศึกษาตอนต้น 3. มัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://www.engtest.net/main.php หรือดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.engtest.net/UserFiles/File/TEOC.pdf โดยไม่มีค่าสมัคร และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการและยังได้ใช้ EOL System ฟรีอีกด้วย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558

**************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 มกราคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking