โรงเรียนวรวิมลศึกษา ได้รับเกียรติบัตรจากการประกวดภาพวาดในนิทรรศการศิลปะนานาชาติ
สำหรับเด็กและเยาวชน ณ ประเทศฟินแลนด์

----------------------------------

anuchit1-18-11-2557

นายอนุชิต จิตรเสงี่ยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวรวิมลศึกษา ได้รับรางวัลเป็นเกียรติบัตรชื่นชม จากการส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกในนิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ ครั้งที่ 15 (15th International Art Exhibition for Children and Young People in Finland)  ภายใต้หัวข้อ “Let’s eat” หรือ “มาลองชิมกันเถอะ” ซึ่งผลงานของนายอนุชิต จิตรเสงี่ยม ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 661 ผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 5,880 ผลงาน ของเด็กและเยาวชนจาก 77 ประเทศทั่วโลก ที่ได้ส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้  ทั้งนี้ ผลงานของนายอนุชิต จิตรเสงี่ยม จะได้จัดแสดง ณ ศูนย์ศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนแห่งประเทศฟินแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2557

*****************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking