กระทรวงพาณิชย์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน" (AEC Week) ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนา โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ กระตุ้นและสร้างความติ่นตัวให้แก่ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 รวมถึงเพื่อนำเสนอความเชื่อมโยงระหว่างเสาเศรษฐกิจกับเสาหลักด้านอื่นๆ ของประชาคมอาเซียน สามารถนำไปใช้ในการยกระดับทักษะวิชาชีพและอัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับสถานศึกษาที่สนใจกรุณาแจ้งจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่จะเข้าเยี่ยมชมงาน เพื่อกระทรวงพาณิชย์จะได้อำนวยความสะดวกในการเข้าเยี่ยมชม (ผู้ประสานงาน :นายวาริท ไชยกิจ โทร 089 163 3077 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ หรือ http://www.thaiaec2013.com


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking