สำนักงานใหญ่ยูเนสโก ณ กรุงปารีส ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครตำแหน่งว่าง 2 ตำแหน่ง คือ

1. ตำแหน่ง Director of the UNESCO Liaison Office in Geneva (Switzerland) and UNESCO Representative to the United Nations Office in Geneva (D-1) ภายในวันที่ 3 มกราคม 2555 ( รายละเอียดเพิ่มเติม )

2. ตำแหน่ง
Director of UNESCO Office in Kingston (Jamaica) and UNESCO Representative to Jamaica, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, British Virgin Islands, Cayman Islands, Dominica, Grenada, Guyanam, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Suriname and Trinidad and Tabago (D-1)ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2556   ( รายละเอียดเพิ่มเติม )

ผู้สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงผ่านเวปไซต์ https://careers.unesco.org


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking