+ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 33 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 5 (22-25 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ)

+ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 32 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 4 (22-25 พฤศจิกายน 2552 ที่โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ)
 
+ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 31 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ 3 (19 - 21 มกราคม 2552 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกต กรุงเทพฯ)

+ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอ ครั้งที่ 30 (โรงแรมโซฟิเทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ 21 พฤศจิกายน 2550)


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking