Loading color scheme

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของอินโดนีเซีย

Universitas Islam Indonesia 3 5 2567

          1. Universitas Islam Indonesia สถาบันอุดมศึกษาภาคเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในอินโดนีเซียและโดดเด่นในด้านอิสลามศึกษา เปิดรับสมัครทุนบางส่วน (partial scholarship) ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ภายใต้ทุน Future Global Leaders Scholarship โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 2 ธันวาคม 2567 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครขอรับทุนทางออนไลน์ได้ที่ https://pmb.uii.ac.id/international/scholarships/

Mercu Buana University 3 5 2567

          2. Mercu Buana University สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองระดับดีเด่นจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม วิจัย และเทคโนโลยีของอินโดนีเซีย โดยมีโครงการหลักสูตรนานาชาติ ในสาขาการบริหาร และสาขาสารสนเทศ และมีทุน Excellent Scholarship สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี สำหรับระดับปริญญาตรี หรือ 3 ปี สำหรับระดับ Diploma และ ทุน 1st Semester Scholarship สนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน (ร้อยละ 50 หรือ 75) หรือเต็มจำนวน สำหรับภาคเรียนแรก โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2567 (สอบชิงทุนวันที่ 18 พฤษภาคม 2567) ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://pendaftaran.mercubuana.ac.id/international และสมัครสอบชิงทุนได้ที่ https://pendaftaran.mercubuana.ac.id/registerbeasiswainter

ข้อมูล : เอกปัญญา ปิยสถิตย์
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 พฤษภาคม 2567