Loading color scheme

สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเชิญชวนเยาวชนไทยเข้าร่วมงาน The Salam International Children and Film Festival ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 29 สิงหาคม 2567 กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน

salam 14 5 2567

          บริษัท Narimanfilm สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เชิญผู้แทนเยาวชนประเทศไทยอายุระหว่าง 13 – 18 ปี เข้าร่วมงาน The Salam International Children and Youth Film Festival ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 29 สิงหาคม 2567 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างเยาวชนทั่วโลก แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมพื้นบ้าน และสร้างความเข้าใจที่ดีและรสนิยมทางศิลปะให้แก่คนรุ่นใหม่ผ่านการชมภาพยนตร์ การฉายภาพยนตร์และร่วมเป็นกรรมการตัดสินภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในแต่ละสาขา และการสนทนากับผู้กำกับและนักแสดง

          ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ salamfest@narimanfilm.az ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.salamfest.az

ข้อมูล : รัชนินท์ พงศ์อุดม
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มงานความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 พฤษภาคม 2567