Loading color scheme

ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2567

N1 National Public Speaking Competition 22 2 2024

          ตามประกาศรับสมัครเพื่อผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน National Public Speaking Competetition 2024 ซึ่งได้กำหนดรับสมัครจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

          เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้มีส่วนรวมในโครงการนี้มากยิ่งขึ้น จึงขยายวันรับสมัคร จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. ซึ่งมีรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศฯ เดิมทุกประกาศ ตามประกาศที่แนบ และจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ในเวลา 17.00 น.

1.ใบสมัคร

2. รายละเอียดการแข่งขัน

3. การเตรียมการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่สาธารณะเพื่อการแข่งขัน
(โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนารถ ฟักทองพรรณ)

ข้อมูล : ณัฐทิมา ชาญสุรีย์
โกมุที ยมลนันทน์
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 กุมภาพันธ์ 2567