Loading color scheme

ขอเชิญร่วมชิงรางวัลเดินทางไปเยอรมนี พร้อมเงินสดและโล่รางวัล นักเรียนสมัครเข้าอบรมเพื่อรับความรู้ด้านสันติภาพ เคล็ดลับการวาดภาพ ผลิตภาพยนตร์สั้น นำเสนอแนวคิด และสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มดิจิทัล ก่อนส่งผลงานแข่งขัน สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565

ประชาสัมพันธ์โครงการ 2022 YAFPM V9 1 07.07.2022

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่
            ใบสมัครการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
👉กิจกรรม 1 : การนำเสนอแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ (Presentation)             👉(Presentation)
👉กิจกรรม 2 : การนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้น (Short Film)             👉(Short Film)
👉กิจกรรม 3 : การนำเสนอผลงานภาพวาด (Drawing)             👉(Drawing)

 

👉รายละเอียดรางวัล
โครงการยุวทูตสันติภาพเพื่อสนับสนุนการสร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสันติภาพโลก
 

presentation 7 7 2565 short film 7 7 2565 drawing 2 30 6 2565

 

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
27 พฤษภาคม 2565