Loading color scheme

ขอเชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการการ์ตูนมังงะเงียบร่วมกันเพื่อสันติภาพ (Together for Peace Silent Manga Exhibition)

P17 Nov SMC TeachersCompanion 22 11 2564

          กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนครูและนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการการ์ตูนมังงะเงียบร่วมกันเพื่อสันติภาพ (Together for Peace Silent Manga Exhibition) จัดโดยยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับมูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ณ หอศิลปฯ ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางออนไลน์ ดังรายละเอียดดังนี้
เว็บภาษาอังกฤษ https://bit.ly/SMAorEN
เว็บภาษาไทย https://bit.ly/SMAorTH และ https://bit.ly/SMexTH

          รวมทั้งการเข้าร่วมชมหนังสั้น ‘SKY SKY’ กำกับโดยคุณนนทรีย์ นิมิบุตร ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังชาวไทย ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Angel Sign ซึ่งเป็นภาพยนตร์ปราศจากบทพูดสร้างขึ้นโดยร้อยเรียงเรื่องราวเข้าด้วยกันจากผลงานการ์ตูนมังงะเงียบที่เคยชนะรางวัล 5 เรื่อง หลังรับชมภาพยนตร์สั้นจบแล้ว ขอเชิญสนทนากับคุณนนทรีย์ ผู้กำกับ
(ลงทะเบียนที่ : https://bit.ly/SMA1124ZoomR)

รายละเอียดเพิ่มเติม : Click..

สรุปและเรียบเรียงโดย : ศิริพร วิริยะอัครเดชา
สุปราณี คำยวง
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 พฤศจิกายน 2564