ติดต่อหน่วยงาน
Address:
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Phone:
0-2628-5646
Fax:
0-2628-5649
Send an Email
(optional)
© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking