เปิดตัวรายงานโครงการระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเกี่ยวกับเด็กในโลกยุคดิจิทัล (Digital Kids Asia Pacific Project Report Launch: DKAP)
ลงนามบันทึกความตกลงในการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability) และศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO Regional Centre
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2562
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนในประเทศติมอร์-เลสเต
ความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชน และกีฬาของติมอร์-เลสเต
previous arrow
next arrow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์

ebook icon
E-Book

 • Aug 03, 2018

  UNESCO ebook

  THE UNESCO Courier Apr - Jun 2019 THE UNESCO Courier Jan - Mar 2019 THE UNESCO Courier… >>
  370
 • Aug 03, 2018

  วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

  Vol.9 No.2 Apr-Jun 2012 Vol.9 No.1 Oct 2011-Mar 2012 Vol.8 No.4 Jul-Sep 2011 Vol.8 No.3… >>
  144
 • Civil Service
  Apr 11, 2018

  ASEAN ebook

  Civil Service : Heart of the ASEAN Community GUIDE TO ASEAN PRACTICES AND PROTOCOL… >>
  934
 • front page1
  Apr 11, 2018

  THAI EDUCATION ebook

  THAI EDUCATION IN BRIEF 45 ปี กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ EDUCATION DEVELOPMENT INTHAILAND… >>
  160
 • edu4 2562
  Mar 22, 2018

  E-Book

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562… >>
  840

readmore

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
84.1%Thailand Thailand
9.7%United States United States
2%Lao People Lao People'S Democratic Republic
0.8%Japan Japan
0.6%China China
0.2%Singapore Singapore
0.2%Australia Australia
0.2%Malaysia Malaysia
0.1%Republic Of Korea Republic Of Korea
0.1%Ireland Ireland

Today: 149
Yesterday: 297
This Week: 592
Last Week: 2911
This Month: 10278
Last Month: 9603
Total: 94050
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking