โครงการค่ายเยาวชนไทย-สิงคโปร์ (STEP Camp) ประจำปี 2562
ไทยชูประเด็นการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในการประชุมสหประชาชาติ- HLPF 2019
องค์การยูเนสโกประกาศให้เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโกแห่งแรกของประเทศไทย
การประชุม Consultative Meeting to Finalize the Bangkok Declaration to Advance Partnership on Education for Sustainability
การประชุม Validation Workshop of the Mid-Term Review of the ASEAN Work Plan on Education
Shadow
Slider

book icon
หนังสือแนะนำ/สิ่งพิมพ์

ebook icon
E-Book

 • Aug 03, 2018

  UNESCO ebook

  THE UNESCO Courier Apr - Jun 2019 THE UNESCO Courier Jan - Mar 2019 THE UNESCO Courier… >>
  515
 • Aug 03, 2018

  วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศ

  Vol.9 No.2 Apr-Jun 2012 Vol.9 No.1 Oct 2011-Mar 2012 Vol.8 No.4 Jul-Sep 2011 Vol.8 No.3… >>
  237
 • Civil Service
  Apr 11, 2018

  ASEAN ebook

  Civil Service : Heart of the ASEAN Community อาเซียน 2025 : มุ่งหน้าไปด้วยกัน GUIDE TO… >>
  1220
 • front page1
  Apr 11, 2018

  THAI EDUCATION ebook

  THAI EDUCATION IN BRIEF 45 ปี กองการสัมพันธ์ต่างประเทศ EDUCATION DEVELOPMENT INTHAILAND… >>
  259
 • edu4 2562
  Mar 22, 2018

  E-Book

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562… >>
  998

readmore

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
87%Thailand Thailand
7.9%United States United States
0.9%Lao People Lao People'S Democratic Republic
0.4%China China
0.3%Egypt Egypt
0.3%Indonesia Indonesia
0.3%Japan Japan
0.3%Malaysia Malaysia
0.1%Jordan Jordan
0.1%Singapore Singapore

Today: 484
Yesterday: 713
This Week: 5130
Last Week: 5860
This Month: 13693
Last Month: 13140
Total: 125362
© 2019 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking