ความรู้ทั่วไป   วันที่เผยแพร่
- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 37 ซีมีโอ 16 ม.ค. 2562
- กฎบัตรขององค์การรัฐมนตรีศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 16 ม.ค. 2562
- EDUCATION IN THAILAND 2017                                                       12 ก.ค. 2561   
- การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ 12 ก.ค. 2561
- ความรู้ด้านการศึกษาจาก คสช. เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 12 ก.ค. 2561
- การจัดการศึกษาในรัฐธรรมนูญ (ร่างรัฐธรรมนูญ 2559) 12 ก.ค. 2561
- คู่มือการใช้ภาษา AEC อย่างง่ายในชีวิตประจำวัน 12 ก.ค. 2561
- ดอกไม้ประจำอาเซียน 12 ก.ค. 2561
- คู่มือสำหรับประชาชน : งานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 24 ก.ค. 2561
- การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 24 ก.ค. 2561

© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking