Loading color scheme

เค-พอป: สิ่งเยียวยาอาการหมองเศร้าจากโรคระบาดครั้งใหญ่

pic 3.6

pic10

โดย ยูย็อง ชิน
แปลโดย นุชนาฏ เนตรประเสริฐศรี
รายงานโดย กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
21 ธันวาคม 2564

ติดตามข้อมูลที่น่าสนใจได้ที่ก่อตั้งปี 2538