การประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบเอเปค (APEC HRDWG Meeting)
และการประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปค (EdNet)
ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561
ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี
*******************

papua 1 3 2018
รัฐเอกราชปาปัวนิวกินีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2561 ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบเอเปค (APEC HRDWG Meeting) การประชุมเครือข่ายการศึกษาของเอเปค (EdNet) และการประชุม APEC Human Resources Development Working Group Symposium ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561 โดยการประชุมมีเนื้อหาที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้ อ่านต่อ..

********************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 กุมภาพันธ์ 2561


© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking