ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารของยูเนสโก ได้กล่าวคำปราศรัยในโอกาสปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 177 เมื่อวันที่ 31...

© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking