รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษาร่วมกับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย

nepal 17 8 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือร่วมกับ นายคเณศ ประสาท ธกาล (H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลประจำประเทศไทย ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

nepal1 17 8 2563

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้โอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในระดับทวิภาคี ราชอาณาจักรไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลมีความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นเวลา 61 ปี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนา และมีชาวเนปาลจำนวนมากได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง นอกจากนี้ ประเทศเนปาลกำลังพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าและการท่องเที่ยว รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทยและเนปาล โดยมีความคิดเห็นว่าการส่งนักเรียนไทยไปศึกษาที่เนปาลเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทำให้นักเรียนไทยได้รับประสบการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ด้านพุทธศาสนา และนักเรียนเนปาลก็จะได้มีโอกาสเรียนรู้ระบบการศึกษาของไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมระบบการศึกษาของประเทศไทยว่า มีการจัดการที่ดีและมีคุณภาพ รวมทั้งได้แสดงความสนใจในความร่วมมือด้านการฝึกปฏิบัติวิชาชีพกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความสนใจเรื่องการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทยและเนปาล เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของสองประเทศ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตฯ และยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับฝ่ายเนปาล หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ดีขึ้น และกลับสู่สภาวะปกติ

***************************************************

สรุปและเรียบเรียง : หงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์
จิตรลดา จันทร์แหยม
ข้อมูล/ภาพประกอบ : สำนักงานรัฐมนตรี
รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 17 สิงหาคม 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking