บริษัท Hikvision Digital Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน มอบอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

Hikvision Digital Technology 962563

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิจากบริษัท Hikvision Digital Technology Co., Ltd. สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณะผู้บริหารบริษัท Hikvision Thailand บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด และบริษัทสามารถเทเลคอม จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมพิธีรับมอบในครั้งนี้ด้วย

ผู้แทนคณะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการเดินทางมามอบชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิให้กับกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ว่า บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อภาคการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีและความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบัน โดยภายหลังพิธีรับมอบชุดอุปกรณ์ ผู้แทนจากบริษัท Hikvision ได้สาธิตวิธีการใช้ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ชุด 3 รูปแบบ ณ บริเวณทางเข้าอาคารราชวัลลภ ซึ่งชุดอุปกรณ์ทั้ง 3 ชุด เป็นผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทที่มีกลไกการตรวจจับอุณหภูมิร่างกายที่ทันสมัยและแม่นยำ เหมาะสำหรับการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในปัจจุบันได้ ทั้งนี้ ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกนำไปติดตั้งที่บริเวณทางเข้าอาคารของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (อาคารรัชมังคลาภิเษก) อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ. 5) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ต่อไป

Hikvision Digital Technology1 962563

Hikvision Digital Technology2 962563

Hikvision Digital Technology3 962563

***************************************************

สรุปและเรียบเรียง : กนกวรรณ แกว่นถิ่นภู
จิตรลดา จันทร์แหยม
 กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
ภาพประกอบ : พิมพ์ชนา ดาราธวัช

รายงานโดย : กลุ่มสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูล ณ วันที่ : 9 มิถุนายน 2563


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking