Islam Pakistan 16 1 2562เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (H.E.Mr. Asim Iftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอุดม คชินทร) ณ ห้องดำรงราชานุภาพ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำตัว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตฯ ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

Islam Pakistan1 16 1 2562เอกอัครราชทูตฯ ปากีสถานได้กล่าวถึงการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาว่ามีความโดดเด่นในหลายสาขา โดยปัจจุบันมีนักศึกษาปากีสถานเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ประมาณ 100 คน และไทยยังเป็นประเทศจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวชาวปากีสถาน โดยในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวปากีสถานเดินทางมาไทยจำนวนกว่า 80,000 คน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ปากีสถานยังได้เชิญชวนประเทศไทยส่งเสริมให้นักศึกษาไปศึกษาต่อในประเทศปากีสถานเพิ่มมากขึ้นด้วย

Islam Pakistan2 16 1 2562ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯปากีสถาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ พร้อมทั้ง กล่าวชื่นชมประเทศปากีสถานว่าเป็นประเทศที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นประเทศที่นักศึกษาไทยนิยมไปเรียนสายศาสนาจำนวนมากประเทศหนึ่ง ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการยินดีให้การสนับสนุนนักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาต่อในสถานศึกษาที่รัฐบาลปากีสถานให้การรับรอง

***************************************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
16 มกราคม 2562


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking