TH LAOS2 27 2 2560

     นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยือนสปป.ลาว พร้อมชูบทบาทนำของไทยด้านการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รวมทั้งยินดีให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะการทดสอบระดับนานาชาติ PISA และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อยกระดับการศึกษาและขีดความสามารถของภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและทัดเทียมกับนานาชาติ

     1. การเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ H E Madam Sengdeuane Lachanthaboun (นางแสงเดือน หล้าจันทะบูน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสปป.ลาว โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีฯ สปป.ลาว ที่ให้การต้อนรับการมาเยือนของคณะในครั้งนี้อย่างอบอุ่น อ่านต่อ..

**************************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 มีนาคม 2560

 


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking