newzealand 22 7 2559

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายเบนจามิน คิง (H.E. Mr. Benjamin King) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

newzealand1 22 7 2559


        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวว่านิวซีแลนด์และไทยได้ดำเนินความสัมพันธ์ และความร่วมมือกันในหลายด้าน โดยในด้านการศึกษาต้องขอบคุณรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยมาโดยตลอด อาทิ ทุนการศึกษาให้แก่ครูไทยเพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรระดับสูงในสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Master’s Degree in Teaching English as Second Language : MTESOL) ที่ประเทศนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตาม ผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารับทุนไม่ครบตามจำนวนทุนที่มอบให้ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่ครูและนักเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้ก้าวทันกับนานาประเทศ และหวังว่าจะได้ร่วมมือกับนิวซีแลนด์ในการดำเนินการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการพร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษา ไทย-นิวซีแลนด์ ครั้งที่ 3 (JWG) ตามกำหนดการที่ทั้งสองพิจารณาเห็นว่าสะดวกและเหมาะสม

newzealand2 22 7 2559

    เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ กล่าวว่า ไทยและนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างแน่นแฟ้น ซึ่งในปี 2559 เป็นปีฉลองครบรอบ 60 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างหลากหลาย เช่น การแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ โดยฝ่ายนิวซีแลนด์ยินดีที่จะดำเนินความร่วมมือ
ด้านการศึกษากับไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การประกันคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ การอาชีวศึกษา และจะมีการขยายความร่วมมือในระดับอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการเกษตร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ฝ่ายนิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เห็นว่าการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการศึกษาฯ จะเป็นโอกาสอันดีสำหรับทั้งสองฝ่ายในการดำเนินความร่วมมือในลักษณะความเป็นหุ้นส่วน  (partnership) โดยฝ่ายนิวซีแลนด์จะพิจารณาช่วงเวลาที่สะดวกในการเดินทางมาประชุมกับฝ่ายไทยต่อไป

********************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

22 กรกฎาคม 2559


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking