ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ
เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

semeo 6 5 2558

    เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก ณรงค์  พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้การต้อนรับ ดร. กาต๊อต ฮาริ พริโอวีรียันโต (Dr. Gatot Hari Priowirjanto) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอคนใหม่ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

    ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการซีมีโอและคณะ และกล่าวเสริมว่า การประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสมาชิกและศูนย์ระดับภูมิภาคซีมีโอ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ  จะทำให้การศึกษาในภูมิภาคมีการพัฒนาและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ อ่านต่อ...

***************************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
6 พฤษภาคม 2558


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking