ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การซีมีโอ
(37th SEAMEO High Officials Meeting)
*************************

37th SEAMEO 26-11-2557

    ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษา แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 37 (37th SEAMEO High Officials Meeting) ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. และเป็นประธานงานเลี้ยงอาหารค่ำในวันเดียวกัน เวลา 19.00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

SEAMEO 37 th 26-11-2557

**********************

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
26 พฤศจิกายน 2557


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking