เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

switzerland-17-10-2013-01

    นางคริสทินเน่อ ชราเน่อร์ บูรเกเนอร์ (H.E. Mrs. Christime Schraner Burgener) เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ได้เดินทางเยือนกระทรวงศึกษาธิการและหารือความร่วมมือกับนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

    Mrs. Christime Schraner Burgener แสดงความยินดีที่ได้เดินทางมาเยือนและหารือกับกระทรวงศึกษาธิการไทย พร้อมทั้งแนะนำ Mr. Dominique Tellenbach ครูใหญ่ โรงเรียน Swiss School Bangkok ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้นำหลักสูตรเด่นของสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีและออสเตรีย ผสมผสานเข้าด้วยกัน จนเป็นหลักสูตรเฉพาะในรูปแบบ Swiss – German ซึ่งมุ่งเน้นด้านคุณภาพทางการศึกษาเป็นสำคัญ  โดยเฉพาะระบบและคุณภาพการอาชีวศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นที่ยอมรับ ดังจะเห็นว่านักเรียนร้อยละ 60-65 ในสวิตเซอร์แลนด์ต่างให้ความสนใจและศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา

 

 

    ในโอกาสนี้ Mrs. Christime Schraner Burgener กล่าวเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินทางเยือนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อหารือความร่วมมือในระบบการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาดังกล่าว และได้กล่าวเสริมว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังมีสาขาการศึกษาที่น่าสนใจอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เพราะคงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายยิ่ง หากนักเรียนไทยจะมุ่งเน้นหรือสนใจศึกษาต่อเฉพาะสาขาด้านการท่องเที่ยวหรือการโรงแรมเท่านั้น โดยทางสวิตเซอร์แลนด์ยินดีที่จะให้การสนับสนุนข้อมูลแก่กระทรวงศึกษาธิการของไทย ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อไป


    นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยที่ให้เกียรติเชิญไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อหารือความร่วมมือในระบบการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยกล่าวชื่นชมระบบอาชีวศึกษาของสวิตเซอร์แลนด์ว่ามีความเข้มแข็ง และกระทรวงศึกษาธิการไทยยินดีและต้องการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการด้านอาชีวศึกษาจากสวิตเซอร์แลนด์ต่อไป นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวเสริมว่า กระทรวงศึกษาธิการไทยกำลังจะปรับยุทธศาสตร์การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้จริง โดยจะเน้น (Emphasize) และปรับปรุง (Redesigned) ในองค์ประกอบการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน โดยเฉพาะหลักสูตร ผู้สอน รูปแบบการเรียนการสอน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเมื่อศึกษาจบครบตามหลักสูตรแล้ว สามารถนำความรู้ทางด้านภาษาที่ได้เรียนนั้นไปใช้ได้จริง และขอเชิญฝ่ายสวิตเซอร์แลนด์ให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษามาสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวด้วย  และยังได้แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังจะจัดงานมหกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2556 จึงขอเรียนเชิญเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเข้าร่วมงานมหกรรมดังกล่าวด้วย

switzerland-17-10-2013-02

-------------------------------


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 21 ตุลาคม 2556


© 2021 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking