สมาชิกของเอเปค

ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิก 21 ราย ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน-ดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีน-ไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

 

RTEmagicC_wildcrqb_01_gifในฐานะที่เอเปคเป็นเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิก การกล่าวอ้างถึงระบบการเมือง อธิปไตยของชาติ ความเป็นประเทศ ธงชาติ และเพลงชาติ จึงเป็นสิ่งที่สมาชิกไม่ให้ความสำคัญ ดังนั้นในการประชุมเอเปค ทั้งหมด เราจะใช้คำว่า "เขตเศรษฐกิจ" มากกว่าคำว่า "ประเทศ" เมื่อต้องการกล่าวถึงสมาชิกแต่ละราย© 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Real time web analytics, Heat map tracking