Loading color scheme

เอกอัครราชทูตฯ สาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าพบหารือความร่วมด้านการศึกษา กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ