Loading color scheme

กระทรวงศึกษาธิการและภาคีเครือข่ายร่วมระดมความคิดเห็นพลิกโฉมการศึกษาไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร