Loading color scheme

การประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2565 โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ