Loading color scheme

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2024 2025

 

ประกาศผลทุนโมร็อกโก 1 5 2567

 

หมายเหตุ : ผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ตามรายชื่อข้างต้นจะได้รับการประสานงานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

จากเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการเพื่อแจ้งการดำเนินการภายหลังได้รับคัดเลือกฯ ต่อไป

ข้อมูล : นัศรูน เปาะมะ
ภัสศรี ศิริประภา
กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี
รายงานโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศต่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 พฤษภาคม 2567